Tarieven | Praktijk voor Sensitieve Psychologie

tarieven

Tarieven | Praktijk voor Sensitieve Psychologie

tarieven

Hoogsensitiviteit is een combinatie van persoonlijkheidseigenschappen, en geen psychische stoornis of ziekte, zoals die opgenomen zijn in de DSM-5, het wereldwijd gebruikte handboek van psychiatrische stoornissen. Gelukkig maar!
Dit betekent daarmee ook, dat de sessies op basis van jouw hoogsensitiviteit buiten de vergoede zorg door de zorgverzekeraars vallen. De Praktijk voor Sensitieve Psychologie hanteert de volgende tarieven:

Intake gesprek
(60 minuten)

De kosten voor een eerste gesprek

€ 105,00

Vervolg gesprek
(75 minuten)

De kosten voor elk volgende gesprek

€ 95,00

Geurconsult
(75 minuten)

Afzonderlijk geurconsult
(incl. flesje parfumolie)

€ 145,00

Intake gesprek
(60 minuten)

De kosten voor
een eerste gesprek

105,00

Vervolg gesprek
(50 minuten)

De kosten voor
elk volgende gesprek

95,00

Geurconsult
(75 minuten)

Afzonderlijk geurconsult
(incl. flesje parfumolie)

145,00

Als er bij jou, bijvoorbeeld naast je hoogsensitiviteit, wel sprake is van een psychische stoornis volgens de DSM-5, zoals bijvoorbeeld een angst- of depressieve stoornis, heb je wel recht op vergoeding van de behandeling vanuit je zorgverzekering. De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Het is afhankelijk van je polis hoeveel je precies vergoed krijgt. In de meeste gevallen is dat minstens 70% van de kosten van je behandeltraject. In het geval van een zogenoemde restitutiepolis krijg je 100% van de behandelkosten vergoed.  Informeer zelf bij je verzekeraar naar de vergoedingen die bij jouw verzekeringspolis horen. Voor een door de zorgverzekeraar vergoede behandeling is een verwijzing van de huisarts nodig. Je dient de consulten zelf te betalen, die je na afloop van je doorlopen behandeltraject bij je zorgverzekeraar kunt declareren. De vergoede behandeling is kortdurend (dat wil zeggen variërend van 1 tot maximaal 12 gesprekken) en valt binnen de Generalistische Basis GGZ.

Het kan natuurlijk ook zijn dat je om persoonlijke redenen ervoor kiest de sessies zelf te betalen. Er is dan geen vooraf vastgesteld maximum aantal gesprekken. Wel is ook dan de insteek om de behandeling kortdurend te houden. Dit wordt persoonlijk met je afgestemd.